Ценности

Нашите ценности са основополагащи за корпоративната ни култура от самото начало и са валидни и днес. Те са нашата пътеводна светлина и осигуряват хармонията в Beiersdorf. От друга страна ежедневно ни дават насоки за нашето поведение и ни служат като ориентир. 

 

  • Грижа - отнасяме се отговорно към нашите колеги, потребители, марки, общество и околна среда.
  • Простота - стремим се към прозрачност и постоянство, вземаме решения бързо и прагматично, фокусирани сме върху важните неща.
  • Кураж - отдадени сме на ясни цели, проявяваме инициативност, учим се от грешките си и гледаме на промяната като на възможност.
  • Доверие - казваме това, което мислим, спазваме обещанията си и се отнасяме с другите с уважение.