Официални данни

Байерсдорф България ЕООД
София 1303, бул. Ал. Стамболийски 103, ет.5
Т: 00359 (2) 9231600
F: 00359 (2) 9231611
E: nivea.sofia@beiersdorf.com

Контакт

Представители:

  • Бедрос Калфаян, управител

Търговски регистър / Рег. номер.: BG130560358

VAT Identification No.: 130560358