Нашата стратегия: C.A.R.E.+

Байерсдорф е необикновена компания в много отношения. Близо 140 години помагаме на хората да се чувстват добре в кожата си. ГРИЖАТА е нашето ядро от самото начало, и заедно искаме да създадем нова ера в успеха. Във времена на историческа нестабилност, трябва да действаме решително и мигновено. Нашата стратегия C.A.R.E.+ е отговор на това, базирана на твърдо обвързване, пет стратегически приоритета + амбицията ни да създаваме повече стойност за хората и обществото. ГРИЖА ни е и това никога няма да спре. 

C.A.R.E.+ е също и Кураж + Вдъхновяване + Отговорност + Емпатия.
Четири стълба, на които разчитаме да изострят нагласата ни към бъдещето и да определят конкурентните ни предимства.