Условия за ползване

Предвид широкия набор от възможности и рискове на Интернет, бихме искали да ви помолим да спазвате следните Общи условия за използването на нашия интернет сайт, които сме определили с цел вашата и наша защита. Благодарим ви за разбирането!

1. Лични данни

Моля прочетете нашата Политика по отношение на поверителността на личните данни.

2. Обновявания и условия за ползване

Поради непрекъснати технически и законови обновления се налага своевременно да изменяме и/ или обновяваме съществуващите условия за ползване. Поради това,  моля проверявайте кога е качена последната версия при всяко използване на сайта. Последната версия е от октомври
2013 г. 

3. Авторски права, търговски марки и други права върху интелектуална собственост

Цялото съдържание на нашия уеб сайт, включително, но без да се ограничава до текстове, изображения, графични, аудио или видео файлове, е наша собственост, освен ако изрично не е посочено друго. (В тази връзка, моля имайте предвид условието относно хиперлинкове в т. 4) Това защитено от авторско право съдържание може да се използва без изрично разрешение само за частни цели, но не и за публични и търговски цели (сваляне, възпроизвеждане и др.). Промени, превод или друга редакция и обработка могат да се правят само с предварителното писмено разрешение на Beiersdorf AG.

Текстът, снимките и видео материалите, които са изрично предоставени за сваляне в Newsroom могат да се използват безплатно само за редакторски цели. Снимковите материали трябва да са маркирани за редакторска употреба или възпроизвеждане с посочване на „Beiersdorf AG“ като източник.

Моля имайте предвид, че всяко нарушение на наше авторско право или други права върху интелектуална собственост може да доведе до гражданскоправни или наказателни последствия.

4. Отказ от отговорност

Настоящият уеб сайт е предназначен за използване единствено от жители на страната, която сте избрали от менюто на www.beiersdorf.com, както и съгласно всички действащи местни закони. Материалите на този сайт, включително продукти, услуги и информация, може да не са подходящи или налични извън обхвата на съответната юрисдикция. Доколкото дадени оферти, продукти или услуги, предлагани или обявени през сайта се забраняват от приложимото законодателство на страната, която сте избрали, те стават недействителни. Моля посетете www.beiersdorf.com и изберете страната си, за да бъдете насочени към съответния сайт. Положени са време и внимание при изготвянето и проверката на информацията, която се съдържа на този уеб сайт. Въпреки това не носим отговорност за неговата актуалност, точност, пълнота и/ или качество.

Настоящият уеб сайт съдържа хиперлинкове към сайтовете на други доставчици. Beiersdorf AG не е запознат със съдържанието на уеб сайтове на трети страни и не поема гаранции или отговорност за незаконно съдържание или други законови нарушения от страна на сайтове на трети страни. Въпреки това, Beiersdorf AG своевременно ще отстрани всеки линк или съдържание, ако се увери, че то нарушава приложимите закони. Този уеб сайт има за цел да предоставя обща информация и по никакъв начин не замества предоставянето на медицинска или професионална консултация. За такава консултация се свържете с лекар или специалист по ваш избор. Beiersdorf AG не носи отговорност за действия, предприети на базата на информацията, която се съдържа на сайта. Потребителят сам поема отговорност за използването на този уеб сайт и свалянето на информация от него. Beiersdorf AG не носи отговорност за щети, по-специално увреждане на файлове, хардуер и/ или софтуер на потребителя, възникнали в резултат на такова действие. Отговорността за умишлено действие или бездействие остава незасегната.

5. Заключителни разпоредби

Ако която и да е разпоредба от настоящите условия е или стане незаконна, невалидна или неприложима според дадено законодателство, валидността и приложимостта на всяка друга разпоредба остават незасегнат. Ако искате да докладвате законово нарушение на интернет страницата ни, не се колебайте да се свържете с нас. 

Байерсдорф България ЕООД
бул. Александър Стамболийски 103, ет. 5
София 1303
България

Телефон: +359 2 923 16 00 

Email