Официални данни

Представители:

  • Martin Stoebe, управител

Търговски регистър / Рег. номер.: BG130560358

VAT Identification No.: 130560358