Официални данни

Официални данни
Байерсдорф България ЕООД
София 1000, Алабин 1
 

Т: 00359 (2) 9231600
F: 00359 (2) 9231611

E: nivea.sofia@beiersdorf.com

Представители:

  • Martin Stoebe, управител

Търговски регистър / Рег. номер.: BG130560358

VAT Identification No.: 130560358