Политика за поверителност

ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ Е ВАЖНА ЗА НАС!

За нас е важна не само грижата и защитата на Вашата кожа. Също така отдаваме голямо значение и на защитата на Вашите лични данни. Ето защо уважаваме правото Ви на поверителност и бихме искали да ни имате доверие както по отношение на защитата на данните, така и когато става въпрос за грижа за кожата. Винаги Ви информираме по прозрачен начин за какво са ни необходими Вашите данни и дали и колко дълго ги съхраняваме.

Съдържание

Обща политика за поверителност (УЕБСАЙТ) във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД) – (само за Европа)

Съдържание

1. Обща информация
1.1 Обработване на личните данни
1.2 Администратор на лични данни
1.3 Права на субекта на данни
1.4 Получатели (обща информация)

2. Събиране и обработване на лични данни при посещение на нашия уеб сайт
2.1 Хостинг услуги
2.2 Функции за влизане в акаунт
2.2.1 Профил за централизиран вход в акаунт
2.2.2 Регистрация в социална мрежа
2.3 Оценки и отзиви
2.4 Бисквитки/инструменти
2.4.1 Платформа за управление на съгласието (CMP) – Централна платформа за управление на бисквитки
2.4.2 Beiersdorf Simplicity
2.4.3 Google Analytics
2.4.4 A/B тестване
2.4.5 Google Ads (предишно название Google AdWords)
2.4.6 Рекламни функции на Google Analytics
2.4.7 Google Campaign Manager
2.4.8 Adform
2.4.9 Персонализирани аудитории/реализации във Facebook (уеб сайт) („Facebook Pixel“)
2.4.10 Commerce Connector
2.4.11 Откъде да купя (Swaven/MikMak)
2.4.12 Плъгини на социални мрежи
2.4.13 Дейности с Floodlight / DV360
2.4.14 Видеоклипове в YouTube
2.4.15 Google Tag Manager
2.4.16 Friendly Captcha
2.4.17 Contentsquare
2.4.18 LinkedIn Insight Tag

3. Предлагани допълнителни услуги (онлайн и офлайн)
3.1 Осъществяване на връзка/комуникация/взаимодействие
3.2 Бюлетин
3.3 Кампании (например томболи, тестване на продукти)
3.4 Програма за лоялни клиенти
3.5 Изпращане на писма по пощата
3.6 Анкети
3.7 Декларация за поверителност за кандидатите (набиране на персонал)

4. Право на възражение или оттегляне на съгласието за обработване на личните данни

1. Обща информация

Целта на тази Политика за поверителност е да Ви предостави информация относно обработването на лични данни, когато използвате нашия уеб сайт и свързаните с него услуги. Тази Политика за поверителност се прилага за всички уеб сайтове или услуги, които препращат към тази политика.

1.1. Обработване на личните данни

Лични данни (накратко „данни“) по смисъла на чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД) са цялата информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, например име, адрес, имейл адрес и др.

1.2. Администратор на лични данни

Отговарящ за обработването на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД е: „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, пощенски адрес: гр. София 1000, Телъс Тауър, ул. „Алабин“ 1, ет. 11, email: [nivea.sofia[at]beiersdorf.com]. 

Конкретни дейности по обработване на данни може да се извършват под отговорността на други администратори. Когато това е така, това е посочено в съответното описание на тези дейности по-долу. 

1.3. Права на субекта на данни

Като субект на данни, засегнат от дейността по обработване на данни, Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни в съответствие със законовите разпоредби:
 • право на достъп;
 • право на коригиране и изтриване;
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните; и
 • право на възражение.

Освен това имате право да подадете оплакване пред надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни.

В случаите, в които упражнявате някое от гореописаните Ви права, може да поискаме от Вас доказателство за Вашата самоличност. За повече информация относно начина, по който обработваме Вашите данни, вижте 3.1.

1.4. Получатели (обща информация)

В допълнение към получателите, които са изброени в параграфа за получатели на всеки раздел по-долу, ние прехвърляме събраните данни към съответните вътрешни отдели за обработване и на други дъщерни дружества в рамките на Beiersdorf Group или на външни доставчици на услуги, обработващи данни по договор, в съответствие с определените цели. Препращаме данните и на следните получатели:

– Доставчиците на платформи/хостинг услуги ще имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейското икономическо пространство). Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

– Доставчиците на аналитични услуги ще имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейското икономическо пространство). Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

– Доставчиците на услуги за ИТ поддръжка ще имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейското икономическо пространство). Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

– Органи: в случай на законово задължение си запазваме правото да разкриваме информация за Вас, ако се изисква да я предадем на компетентните органи или правоприлагащи органи съгласно чл. 6, пар. 1, буква „в“ от ОРЗД (спазване на законово задължение).

За повече информация вижте параграфа за получатели на всеки раздел.

2. Събиране и обработване на лични данни при посещение на нашия уеб сайт

Когато посещавате и използвате нашия уеб сайт, ние вече събираме личните Ви данни. В този раздел можете да намерите повече информация за специфичните за уеб сайта процеси и инструменти, особено тези от външни партньори. Допълнителна информация за процесите, които могат да възникнат и в офлайн контекст, е налична в раздел 3.

2.1 Хостинг услуги

Цел/информация:

Когато посещавате и използвате нашия уеб сайт само за информационни цели, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставите информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър, които са ни технически необходими, за да Ви покажем нашия уеб сайт и да гарантираме стабилност и сигурност.

Използвани бисквитки/инструменти: тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/инструменти“.

Получатели:

– Доставчиците на платформи/хостинг услуги ще имат достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейското икономическо пространство). Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

– Доставчикът на услуги за ИТ поддръжка ще има достъп до лични данни от трета държава (държави извън Европейското икономическо пространство). Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване:

Изтриването на лог файловете се извършва след 7 дни.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД (легитимен интерес)

2.2 Функции за влизане в акаунт

Този уеб сайт може да предоставя различни функции за влизане в акаунт, както е описано по-долу.

2.2.1 Профил за централизиран вход в акаунт

Цел/информация:

Този уеб сайт може да Ви предостави профил за централизиран вход в акаунт, ако тази функция е активирана на този уеб сайт, което включва отделно съгласие по време на процеса на регистрация: когато се регистрирате, Beiersdorf AG Ви предоставя възможност да създадете акаунт с парола (профил за вход в акаунт). Този профил ще бъде създаден в централизираната корпоративна база данни за профили за влизане и ще потвърди, че Вие сте действителният притежател на акаунта и/или имейл адреса. Тази база данни за влизане обикновено е свързана само с услугата, за която се регистрирате, и обработва само частта за проверка на Вашия профил за влизане. Следователно профилът за влизане ще бъде препратен на съответното местно дружество на Beiersdorf, за което изисквате услугата.

Ако имате нужда от допълнителни услуги от друго дружество на Beiersdorf (например да регистрирате профил за влизане в сайт от друга държава), Вашият профил за влизане, включително паролата, могат да бъдат използвани повторно за желаната от Вас услуга в рамките на тази марка.  

Използвани бисквитки: тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/инструменти“.

Администратор на лични данни:

За централизирания профил отговорността е на Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529, Hamburg, Германия.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните: [Dataprotection[at]Beiersdorf.com] или пощенския адрес на администратора на вниманието на „длъжностното лице по защита на данните“.  

Получатели:

Доставчик на платформи/хостинг услуги. Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.
Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/оттегляне на съгласие:

Вашият профил за влизане ще бъде изтрит автоматично веднага щом изтриете акаунта си за местна марка на регистрирания уеб сайт, освен ако това не противоречи на законови задължения за съхранение или срокове на давност. В случаите, когато сте регистрирани с този профил за влизане в повече от един акаунт на местна марка, Вашият профил за влизане ще бъде изтрит, когато Вашите акаунти за локална марка бъдат изтрити. Принципното положение е, че автоматично изтриване на акаунти на местни марки се извършва след 24 месеца липса на активност.

В случай че сте създали само този профил за влизане, без да се регистрирате в акаунт на местна марка, този профил ще бъде автоматично изтрит в рамките на един ден.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД (съгласие; цел – профил за централизиран вход)

2.2.2 Регистрация в социална мрежа

Цел/информация:

За да се регистрирате и да влезете в акаунта си, имате и възможността да удостоверите съществуващия си профил в една от следните социални мрежи – Facebook, Apple или Google – и накрая да се регистрирате или да влезете в акаунта си.

За тази цел на страницата за регистрация или на страницата за влизане ще намерите символите на съответните социални мрежи, поддържани от нашия уеб сайт. Преди да се установи връзка със социалните мрежи, трябва изрично да се съгласите с процеса и предаването на данни, описани по-долу:
С щракването върху съответния символ се отваря нов изскачащ прозорец, в който трябва да влезете с Вашите данни за вход в социалната мрежа. След като влезете успешно, доставчикът на социалната мрежа ще Ви информира кои данни ще ни бъдат предадени за удостоверяване като част от процеса на регистрация или влизане. Ако сте се съгласили с това прехвърляне на данни, полетата, изисквани от нас за регистрация, ще бъдат попълнени с предадените от Вас данни. Информацията, която ни е необходима за регистрация или влизане, е Вашият имейл адрес.

Само след Вашето изрично съгласие за използване на прехвърлените и изисквани данни, Вашите данни ще бъдат съхранявани от нас и използвани за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Няма връзка извън процеса на удостоверяване между Вашия акаунт, създаден при нас, и акаунта Ви в съответната социална мрежа.

За да се извърши удостоверяване за регистрация и влизане, Вашият IP адрес се предава на съответния доставчик на социална мрежа. Ние нямаме влияние върху целта и обхвата на събирането на данни и върху по-нататъшното обработване на данните от съответните доставчици на социални мрежи.

Администратор на лични данни:

В случай че тази функция е предоставена в рамките на профила за централизиран вход в акаунт: за тази функция за влизане в социална мрежа отговаря Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Германия.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните: [Dataprotection[at]Beiersdorf.com] или пощенския адрес на администратора на вниманието на „длъжностното лице по защита на данните“. За всички останали случаи администраторът е посочен в раздел 1.2 по-горе.

Получатели/източници:

Основни доставчици на услуги:

 • Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ирландия
 • Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, САЩ
 • Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Възможни са прехвърляния към трети държави. За да се осигурят необходимите подходящи гаранции са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване:

Изтриването е отговорност на основните доставчици на услуги.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД (съгласие)

2.3 Оценки и отзиви

Цел/информация:
 
Потребителите може да имат възможност да публикуват оценки и отзиви за продукти, процеси или други оценки в рамките на офертите на уеб сайта в съответствие с условията на използване. Следователно ние ще събираме данните, които сте ни предоставили, когато публикувате съдържание чрез оценка и отзив.
В случай че този уеб сайт изисква специално съгласие за чувствителни данни, ще обработваме и чувствителна информация (например чрез снимки или описание на съдържание) за Вашето здраве или данни, разкриващи расов или етнически произход, особено в рецензии за продукти, подходящи при кожни проблеми.
Наш легитимен интерес е потребителите да могат да дадат своето свободно изразено мнение за продуктите и тези отзиви да могат да се показват на уеб сайтове на трети страни в псевдонимизирана форма.
Ние използваме данните, които ни предоставяте, за да публикуваме и поддържаме Вашите оценки и отзиви на нашия уеб сайт в съответствие с условията на използване. Вашият отзив ще бъде публикуван с Вашия прякор/псевдоним. Отзивите могат да бъдат проверени преди публикуването им, за да се уверим, че отговарят на нашите условия за употреба. Запазваме си правото да изтриваме коментари, ако получим възражения от трети страни, че са неправомерни. Повече информация можете да намерите в нашите условия на използване.
Също така използваме предоставените от Вас данни в рамките на нашия легитимен интерес, за да гарантираме, че отзивът Ви не се основава на измамно поведение, автоматични програми или ботове. Следователно е възможно да получите имейл за потвърждение, за да потвърдите имейл адреса си.
Може да получите имейли във връзка с Вашия отзив (напр. потвърждение на одобрен/отхвърлен отзив или коментар към Вашия отзив). Имате възможност да се отпишете по всяко време чрез съответната връзка в тези имейли.

Бисквитки/инструменти: тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/инструменти“

Получатели:

 • доставчик на платформи/хостинг услуги;
 • доставчик на потребителски услуги;
 • доставчик на услуги за предотвратяване на измами (за публикуване на уеб сайт на трета страна).
 • Електронни страници на трети страни

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/възражение:

Личните данни на потребителите ще бъдат изтрити или анонимизирани след съответната заявка за изтриване. Публикуваните отзиви обикновено остават видими под публикувания прякор/псевдоним, освен ако не поискате отделно изтриване.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД във връзка с чл. 9, пар. 2 от ОРЗД (съгласие)

Чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД (легитимен интерес)

 

2.4 Бисквитки/Инструменти

Този уеб сайт използва бисквитки или други технологии/инструменти като пиксели, локално съхранение, тагове, идентификационни номера или външни услуги (наричани по-долу „Бисквитки/инструменти“), които се използват при посещение и използване на нашия уеб сайт. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват от браузъра Ви на Вашето устройство с цел запис на определена информация или файлове с изображения, например пиксели. Следващият път, когато посетите нашия уеб сайт на същото устройство, информацията, записана в бисквитките, впоследствие ще бъде достъпна на вашето устройство и  на нашия уеб сайт („Бисквитки от първа страна“), или на друг уеб сайт, на който принадлежи бисквитката („Бисквитки на трета страна“).

Чрез записаната и върната информация съответният уеб сайт може да разпознае, че вече сте го посетили с браузъра, който използвате на това устройство. Ние използваме тази информация, за да можем да проектираме и показваме уеб сайта по оптимален начин в съответствие с Вашите предпочитания. В това отношение на Вашето устройство се идентифицират само самите бисквитки. Като изключим това, Вашите лични данни ще бъдат записани само с Вашето изрично съгласие или ако е абсолютно необходимо, за да можете да използвате услугата, предлагана и достъпна за Вас.

Този уеб сайт използва следните видове бисквитки/инструменти, чийто обхват и функционалност са обяснени по-долу:

 • тип A: бисквитки за техническо измерване или измерване на аудиторията – за да се гарантира, че търсената услуга може да бъде предоставена, включително основен анализ. (не е необходимо съгласие в съответствие с Директива 2002/58 ЕО за поверителност в сектора на електронните комуникации);
 • тип B: бисквитки за функционалност и изпълнение – допълнителни инструменти за измерване на ефективността/привлекателността на нашия уеб сайт и за предоставяне на допълнителни (персонализирани) функции;
 • тип C: маркетингови бисквитки – инструменти, работещи кръстосано в различни уеб сайтове, с цел маркетингово профилиране въз основа на поведението на потребителите.

Можете да намерите повече информация в описанието на инструментите, прилагани на нашите уеб сайтове, в тази Политика за поверителност. В случай че този уеб сайт използва платформа за управление на съгласието, можете да намерите допълнителна информация там.

Имайте предвид, че инструментите, изброени в следващия подраздел, може да не се използват постоянно.

2.4.1 Платформа за управление на съгласието (CMP) – Централна платформа за управление на бисквитки

Цел/информация:

Този уеб сайт използва инструмента за управление на съгласието Consentmanager (www.consentmanager.net), за да получи съгласие за обработване на данни и използване на бисквитки или подобни функции. С помощта на consentmanager имате възможност да дадете съгласието си за определени функции на нашия уеб сайт, например за целите на интегриране на външни елементи, на стрийминг съдържание, статистически анализ, измерване и персонализирана реклама. С помощта на Consentmanager можете да предоставите или отхвърлите своето съгласие за всички или отделни цели или функции. Зададените от Вас настройки също могат да бъдат променени след това. Целта на интегрирането на consentmanager е да позволи на потребителите на нашия уеб сайт да решат дали да ползват гореспоменатите функции и като част от по-нататъшното използване на нашия уеб сайт, да предложи възможност за промяна на настройките, които вече са направени. Чрез използване на consentmanager се обработват лични данни и информация от Вашето крайно устройство, като например IP адрес.

Чрез обработването на данните consentmanager ни помага да изпълним своите правни задължения (например задължение за предоставяне на доказателства). Нашите интереси при обработването се състоят в съхраняването на потребителски настройки и предпочитания по отношение на използването на бисквитки и други функции. Consentmanager съхранява Вашите данни, докато потребителските Ви настройки са активни.

Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо за изпълнение на договора или ситуация, подобна на договор. Не сте длъжни да предоставяте личните си данни. Ако Вашите лични данни не бъдат предоставени, не можете да използвате описаната услуга.

Бисквитки/Инструменти: Тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услуги е Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Швеция.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване:

Данните ще бъдат изтрити след 13 месеца. Изборът, който сте направили (съгласие/настройки), ще се съхранява в продължение на една година и може да бъде видян в настройките на бисквитките. Настройките на бисквитките се намират в долната част на главната страница. Винаги можете да изтриете избора си, като изтриете бисквитките в браузъра си.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „б“ от ОРЗД (при ситуация, подобна на сключване на договор)

Чл. 6, пар. 1, буква „в“ от ОРЗД (когато обработването е необходимо за спазване на правно задължение)

2.4.2 Beiersdorf Simplicity

Цел/Информация:
 
Този сайт използва собствено хостван инструмент за анализ и редовно подобряване на използването на нашия уебсайт. Той ни помага да гарантираме, че уебсайтът работи правилно, особено чрез проверка на функционалностите на уебсайта (например за откриване на проблеми с навигацията на уебсайта или за осигуряване на достатъчен капацитет на сървъра). Получените статистически данни ни позволяват също да подобрим нашия уебсайт и да го направим по-интересен за Вас като потребител. Вашият IP адрес ще бъде автоматично анонимизиран.
 
Бисквитки/Инструменти: Тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Доставчик на платформи/хостинг услуги

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗД. За трети страни/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие:

Събраните лични данни ще бъдат изтрити след 1 ден. Вашият IP адрес ще бъде незабавно анонимизиран. Можете да деактивирате този инструмент чрез настройките за бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Правно основание:

Чл. 6, буква „е“ от ОРЗД (легитимен интерес, гарантиращ функционирането на уебсайта, и използване за събиране на статистическа информация)

2.4.3 Google Analytics

Цел/информация:

Този уеб сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Ireland Ltd. („Google“). Конфигурацията на Google Analytics е променена от нас на функция само за измерване, освен ако не е дадено отделно съгласие за допълнителни рекламни функции.

Google Analytics използва специален вид бисквитка, която се съхранява на Вашия компютър и позволява анализиране на начина, по който използвате нашия уебсайт. Бисквитките, зададени от Google Analytics, са бисквитки от първа страна, което означава, че стойностите на бисквитките на субектите на данни ще бъдат различни за всеки клиент (т.е. няма един идентификатор на бисквитка на Google Analytics, който да се използва на всички сайтове, използващи Google Analytics). Информацията за използването на този уебсайт, генерирана от бисквитката, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. 

Google Analytics се използва само с IP анонимизация. IP адресите се анонимизират по подразбиране от Google и допълнително от нас. 

Google използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който използвате този уебсайт, за да състави отчети за дейностите на уебсайта и да предостави допълнителни услуги, свързани с използването му и използването на интернет.

Използваме Google Analytics, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. Можем да използваме получените статистически данни, за да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за Вас като потребител. Освен това получаваме информация за функционалността на нашия сайт (например за откриване на проблеми с навигацията).

В конфигурацията на Google Analytics гарантирахме, че Google получава тези данни като процесор и следователно няма право да използва тези данни за свои собствени цели. Конфигурацията „Рекламни функции на Google Analytics“ е отделна част и е описана в съответния раздел по-долу, в случай че и тя се използва на този уебсайт.

Бисквитки/Инструменти: Тип B. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Google Ireland Ltd, Ирландия.

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗД. За трети страни/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие:

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Срок на валидност на бисквитките: до 12 месеца (това важи само за бисквитки, които са зададени от този уебсайт).

Максимален срок на съхранение на данни: до 26 месеца.

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.4 A/B тестване

Цел/информация:

Този уеб сайт също така извършва анализи на поведението на потребителите чрез така нареченото A/B тестване. Можем да Ви покажем нашите уебсайтове с малко по-разнообразно съдържание, в зависимост от зададеното за Вашия профил. Това ни позволява да анализираме и редовно да подобряваме нашите услуги и да ги правим по-интересни за Вас като потребител.

Бисквитките се съхраняват на Вашия компютър, за да послужат за тези анализи. Събраната по този начин информация се съхранява изключително на сървър в ЕС. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като зададете съответната настройка с помощта на софтуера на браузъра си.

Преди извършване на анализите, IP адресите се обработват допълнително в съкратена форма, така че да се изключи директен личен контакт. IP адресът, предаван от Вашия браузър, не се комбинира с други данни, събрани от нас.

Бисквитки/Инструменти: Тип B. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Данните са достъпни от нашите доставчици на аналитични услуги, базирани в ЕС.

Изтриване/Възражение:

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Срок на валидност на бисквитките: до 2 години (това важи само за бисквитки, които са зададени от този уебсайт).

Максимален срок на съхранение на данни: до 25 месеца. 

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

Цел/Информация:

Конверсия (реализация) в Google Ads

Използваме услугите на Google Ads, за да привлечем вниманието към нашите атрактивни предложения с помощта на реклами (т.нар. Google Ads) на външни уебсайтове. Можем да определим на базата на информация от рекламните кампании колко успешни са отделните рекламни мерки. Заинтересовани сме да Ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас, за да направим уебсайта ни по-интересен за Вас и да постигнем справедливо изчисляване на рекламните разходи.

Рекламите се доставят от Google чрез така наречените „рекламни сървъри“. За тази цел използваме бисквитки на рекламния сървър, чрез които могат да се измерват определени параметри за успешност на рекламата, като например вмъкване на реклами на страниците или кликове от потребителите върху реклами. Ако влезете в нашия уебсайт чрез реклама от Google, Google Ads съхранява бисквитка на Вашето устройство. За тази бисквитка уникалният идентификационен номер, броят на рекламните импресии на разположение (честота), последната импресия (призната за реализация след показване) и информацията за отказване (при отбелязване, че потребителят вече не желае контакт) обикновено се съхраняват като стойности за анализ.

Тези бисквитки позволяват на Google да разпознава Вашия интернет браузър. Ако даден потребител посети определени страници от уебсайта на клиент на Ads и съхранената на неговото устройство бисквитка не е с изтекла валидност, Google и клиентът могат да разпознаят, че потребителят е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница. На всеки клиент на Ads се присвоява различна бисквитка. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на клиентите на Ads. Ние не събираме и не обработваме никакви лични данни в рамките на гореспоменатите рекламни мерки. Получаваме само статистически оценки от Google. Въз основа на тези оценки сме в състояние да разпознаем кои от използваните рекламни мерки са особено ефективни. Не получаваме допълнителни данни от използването на рекламни материали; По-конкретно, не можем да идентифицираме потребители на базата на тази информация.

Поради използваните маркетингови инструменти Вашият браузър автоматично стартира директна връзка със сървъра на Google. Ние нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, които са събрани чрез използването на този инструмент, от страна на Google и следователно Ви информираме на базата на нашите познания: Чрез интегриране на реализация чрез Ads Google получава информацията, че сте видели подходяща част от нашето интернет присъствие или сте кликнали върху съобщение за нас. Ако сте регистрирани в услуга на Google, Google може да свърже посещението Ви с Вашия акаунт. Дори ако не сте регистрирани в Google или не сте влезли в профила си, има вероятност доставчикът да получи и съхрани Вашия IP адрес.

Ремаркетинг с Google Ads

Използваме функцията за ремаркетинг в рамките на услугата Google Ads. Функцията за ремаркетинг ни позволява да представяме на потребителите на нашия уебсайт реклами въз основа на техните интереси на други уебсайтове в рекламната мрежа на Google (в търсачката на Google, YouTube, в така наречените Google Ads или на други уебсайтове). За тази цел анализираме поведението на потребителите на нашия уебсайт, например кои оферти представляват интерес за тях, за да можем да показваме насочена реклама на потребителите дори след посещение на нашия уебсайт чрез/от други страници. За тази цел Google съхранява бисквитки в браузърите на потребителите, които посещават определени услуги или уебсайтове на Google в Google Display Network. Тази бисквитка се използва, за да се регистрират посещенията на тези потребители. Номерът се използва за уникалното идентифициране на уеб браузъра на конкретно устройство.

Бисквитки/Инструменти: Тип С. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Google Ireland Ltd, Ирландия.

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. За трети страни/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие:

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Срок на валидност на бисквитките: до 180 дни (това важи само за бисквитки, които са зададени от този уебсайт).

Правно основание: 

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.6 Рекламни функции на Google Analytics

Този уебсайт използва и разширените функции на Google Analytics (рекламни функции на Google Analytics) в допълнение към стандартните функции. Рекламните функции на Google Analytics, внедрени на този уебсайт, включват:

 • Отчет на импресиите в мрежата за показване на съдържание на Google (Google Display Network);
 • Отчет на демографски данни и данни за интересите в Google Analytics;
 • Аудитории за ремаркетинг въз основа на конкретно поведение, демографски данни и данни за интереси, споделяне на тези списъци с Google Ads;
 • Интегрирани услуги, които изискват Google Analytics да събира данни с рекламна цел, включително данни, събирани с рекламни бисквитки или идентификатори.
 • Google Сигнали, за получаване на повече информация за Вас, когато сте влезли в профила си в Google в браузъра, с който осъществявате достъп до този уебсайт. Тази функция е активна само ако допълнително сте дали съгласието си в настройките на Google за споделяне на данни/персонализиране на рекламите. 

Поради това използваме бисквитки от първа страна (например бисквитки на Google Analytics) и комбинация от рекламни бисквитки и идентификатори на Google, за да оптимизираме нашия уебсайт.

Бисквитки/Инструменти: Тип С. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Информация за режима на съгласие Google Consent Mode:

В допълнение, този уебсайт използва режима на съгласие Google Consent Mode. Режимът на съгласие изпраща статистически данни чрез команди без бисквитки за това дали потребителят е кликнал върху реклама или връзка и е попаднал на нашия уебсайт (конверсия). След това статистическите данни се използват с математическо моделиране за подобряване на вътрешното отчитане. Един ping (команда) съдържа по подразбиране техническа информация като IP-адрес, тип платформа или разделителна способност на екрана. Тъй като тези данни или комбинацията от тях теоретично може да се счита за лични данни от Google Ireland Ltd, са въведени допълнителни мерки, за да се гарантира, че данните за пинг не са лични данни: Дадена информация за пинга се задава на стойност по подразбиране от нашия сървър, преди да се изпрати към Google analytics. 

Получатели/Източници:

Основен доставчик на услуги и източник: Google Ireland Ltd, Ирландия.

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗД. За трети страни/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие:

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Срок на валидност на бисквитките: до 12 месеца (това се отнася само за бисквитки, които са зададени от този уебсайт).

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.7 Google Campaign Manager 

Цел/информация:

Този уеб сайт използва и инструмента за онлайн маркетинг Google Campaign Manager. Campaign Manager използва бисквитки, за да показва реклами, подходящи за потребителите, да подобрява отчетите за ефективността на кампаниите или да предотврати показването на едни и същи реклами от потребителите повече от веднъж. Google използва идентификатор на бисквитка, за да проследи кои реклами в кой браузър се показват и да предотврати показването им повече от веднъж. Освен това Campaign Manager може да използва идентификационни номера на бисквитки, за да събира така наречените реализации, свързани със заявки за реклами. Такъв е случаят например, когато потребител види реклама от Campaign Manager и впоследствие посети уебсайта на рекламодателя със същия браузър и купи нещо там.

Вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Google, след като посетите нашия уебсайт. Ние нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, които са събрани от Google чрез използването на този инструмент, и следователно Ви информираме на базата на нашите познания: Чрез интегриране на Campaign Manager Google получава информацията, че Вие сте видели съответната част от нашето присъствие в интернет или сте кликнали на наша реклама. Ако сте регистрирани в услуга на Google, Google може да свърже посещението Ви с Вашия акаунт. Дори ако не сте регистрирани в Google или не сте влезли в системата, има вероятност доставчикът да разбере и съхрани Вашия IP адрес.

В допълнение към това, бисквитките на Campaign Manager (напр. чрез DoubleClick Floodlight) ни позволяват да разберем дали извършвате определени действия на нашия(те) уебсайт(ове), след като сте прегледали някоя от нашите показани/видео реклами в Google или други платформи чрез Campaign Manager или сте кликнали върху такава (проследяване на реализациите). Campaign Manager използва тази бисквитка, за да разбере съдържанието, с което сте взаимодействали на нашия(те) уебсайт(ове), за да можем да Ви изпращаме целева реклама по-късно.

Използвани бисквитки: Тип С. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“. 

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Google Ireland Ltd, Ирландия.

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗД. За трети страни/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/оттегляне на съгласие

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Срок на валидност на бисквитките: до 180 дни след последното взаимодействие (това се отнася само за бисквитки, които са зададени от този уебсайт)

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.8 Adform

Цел/Информация:

Този уебсайт използва инструмента за онлайн маркетинг Adform от Adform A/S, Дания. Adform използва проследяване на нашия уебсайт чрез бисквитки и подобни технологии за проследяване, базирани на идентификационни номера (кратка бисквитка). Бисквитката на Adform се поставя на нашия уебсайт веднага след като сте дали своето съгласие. Бисквитка Adform също ще бъде поставена, ако разглеждате нашата реклама, поставена на уебсайтове на трети страни чрез Adform и сте се съгласили с бисквитки на този уебсайт.

Правното основание за поставяне на Adform бисквитки е Вашето съгласие. Личните данни се събират за целите на анализа, oптимизирането и персонализирането на рекламни кампании за клиентите на Adform, включително и за нас. Бисквитката Adform събира следните данни от нас или нашите рекламни материали: ID (идентификационен номер) на бисквитката, тип / ID на устройството, време на кликване върху уебсайта или рекламния носител, URL адреса на уебсайта или рекламния носител, информация, автоматично изпратена от Вашето устройство (включително настройка за език, IP адрес, демографски данни), данни за интереси, социално-демографски данни, свързани с бисквитка или друг идентификационен номер.

Бисквитки/Инструменти: Тип С. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Adform A/S, Дания.

Съвместно управление: 

Ние и Adform сме съвместни администратори на събирането на лични данни и разкриването им пред Adform чрез Adform бисквитка и като съвместни администратори. Споразумението определя кой е отговорен за спазването на определени задължения за защита на данните и кой е отговорен за последващите действия във връзка с Вашите права за защита на данните. Adform е отговорен за отговарянето на Вашите запитвания и за Вашите права за защита на данните (напр. задължението да предоставите информация, правото Ви да възразите и т.н.). За да упражните правата си, можете да се свържете с Adform на следния линк. Можете също така да се свържете с нас по този въпрос. Можете да оттеглите съгласието си за бисквитки по всяко време и без да посочвате причини, като се свържете с Adform или деактивирате инструментите, както е посочено по-долу. 

Когато Adform обработва данните за свои собствени цели, Adform е единственият администратор на данни и единствено отговорен за оптимизирането на рекламните кампании и целевите групи. Adform ще анализира данните, събрани чрез бисквитки и идентификационни номера, за да може да доставя целеви рекламни покупки от името на клиентите на Adform (включително нас), както е описано подробно в Декларацията за поверителност на Adform. Кликнете тук за допълнителна информация относно обработката на Adform, включително кога Adform ще изтрие Вашите данни.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие:

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Срок на валидност на бисквитките: до 180 дни след последното взаимодействие (това важи само за бисквитки, които са били зададени от този уебсайт).

Максимален срок на съхранение на данни: до 13 месеца.

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.9 Персонализирани аудитории/реализации във Facebook (уеб сайт) („Facebook Pixel“)

Цел/информация:

Този уеб сайт използва така наречения „Facebook Pixel“ и API за реализации на социалната мрежа Facebook от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия (Meta) за следните цели:

 • Персонализирани аудитории във Facebook (уеб сайт)
  Използваме Facebook Pixel и API за реализации за целите на ремаркетинга, за да можем да се свържем с Вас отново в рамките на 180 дни. Това ни позволява да показваме базирани на интереси реклами („Реклами във Facebook“) на потребителите на уеб сайта, когато посещават социалната мрежа Facebook или други уеб сайтове, които също използват този инструмент. По този начин осъществяваме нашата идея да Ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас, за да направим нашия уеб сайт или оферти по-интересни за Вас.
 • Реализация във Facebook
  Освен това използваме Facebook Pixel и API за реализации, за да гарантираме, че нашите реклами във Facebook отговарят на потенциалния интерес на потребителите и не са досадни. С помощта на Facebook Pixel можем да проследим ефективността на рекламите във Facebook за статистически и пазарни цели, като следим дали потребителите са били пренасочени към нашия уеб сайт след щракване върху реклама във Facebook (т.нар. „реализация“).

Поради използваните маркетингови инструменти (Facebook Pixel и API за реализации) Вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Facebook веднага след като се съгласите с използването на бисквитки, изискващи Вашето съгласие. Чрез интегрирането на Facebook Pixel и използването на API за реализации Facebook получава информация, че сте отворили наш уеб сайт или сте щракнали върху наша реклама. Ако сте регистрирани в услуга на Facebook, Facebook може да свърже посещението с Вашия акаунт.

Обработването на тези данни от Facebook се извършва в рамките на политиката за данни на Facebook. Специална информация и подробности за Facebook Pixel, API за реализации и неговата функционалност са налични в помощния център на Facebook.

Бисквитки/инструменти: тип С. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/инструменти“.

Получатели:

Съвместен администратор:

Ние носим съвместна отговорност с Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия (Meta), за събирането и прехвърлянето на данни в този процес. Това се отнася за следните цели:

 • създаване на индивидуализирани или подходящи реклами, както и тяхната оптимизация;
 • доставяне на търговски съобщения и съобщения, свързани с трансакции (например чрез Messenger).

Следователно следните процеси не са обхванати от съвместната администрация:

 • Процесът, който се извършва след събирането и предаването, е изцяло отговорност на Meta.
 • Изготвянето на отчети и анализи в обобщен и анонимизиран вид се извършва в ролята на Обработващ лични данни и следователно е наша отговорност.

Сключили сме съответното споразумение с Мета за съвместна администрация, което можете да видите тук: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Това споразумение определя съответните отговорности за изпълнение на задължението според ОРЗД във връзка със съвместната администрация.

Данните за контакт на Администратора и длъжностното лице по защита на данните на Meta можете да намерите тук: https://www.facebook.com/about/privacy.

Споразумели сме се с Meta, че Meta може да се използва като точка за контакт за упражняване на правата на субектите на данни (вижте раздел 1.3). Без да се противоречи на изложеното по-горе, юрисдикцията върху правата на субектите на данни не е ограничена.

Допълнителна информация за начина, по който Facebook обработва лични данни, включително неговото правно основание и допълнителна информация за правата на субектите на данни, можете да намерите тук: https://www.facebook.com/about/privacy. Ние прехвърляме данните в рамките на съвместната администрация въз основа на легитимния ни интерес в съответствие с чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД.

Информация относно защитата на данните може да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, а относно обработването въз основа на стандартни договорни клаузи можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/оттегляне на съгласие:

Можете да деактивирате този инструмент чрез настройките за бисквитки тук: https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/cookie-settings, а за потребители, влезли в акаунта си, тук: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Срок на валидност на бисквитките: до 180 дни след последното взаимодействие (това се отнася само за бисквитки, които са били зададени от този уеб сайт).

Правно основание:

 Чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД (съгласие) 

2.4.10 Commerce Connector

Цел/Информация:

На нашия уеб сайт Ви предоставяме списък с различни онлайн търговци, от които можете да закупите нашите продукти. Ако кликнете върху връзка към някой от търговците на дребно, ще бъдете пренасочени към уеб страницата с подробности за продукта на избрания търговец на дребно и нашият партньор – Commerce Connector GmbH – ще генерира псевдонимизиран идентификационен номер, използвайки Вашия потребителски агент и IP адрес. Ако направите покупка от избрания търговец в рамките на 30 дни, Commerce Connector получава обща информация за Вашата покупка, след като я финализирате и стигнете до страницата за потвърждение на поръчката.

Commerce Connector ни предоставя анонимна статистика.

Бисквитки/Инструменти: Тип С. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Commerce Connector GmbH, Германия.

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗД. За трети страни/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие:

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Псевдонимно проследяване за 30 дни.

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.11 Откъде да купя (Swaven/MikMak)

Цел/информация:

На нашия уеб сайт Ви предоставяме списък с различни онлайн търговци на дребно, от които можете да закупите нашите продукти (например с икона на количка за пазаруване). С цел осигуряване на по-добро потребителско изживяване и показване на местни магазини, използваме геолокацията на посетителя, за да персонализираме услугата. Оперираме с геолокация на ниво град, като частично анализираме анонимизирания IP адрес. Може да се използва по-прецизна геолокация, когато потребителят е потвърдил функцията в браузъра. Геолокацията се използва само по време на сесията.

Този инструмент използва функции специално с цел гарантиране на сигурността срещу външни атаки чрез сесийни бисквитки. Той също така предоставя аналитична информация и обобщени данни за покупките, за да анализира ефективността на инструмента, което е и наш легитимен интерес. Не се извършва проследяване между различните уеб сайтове, така че не получаваме информация, ако сте купили нещо в избрания магазин.

Бисквитки/инструменти: тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/инструменти“.

Получатели:

Swaven SAS, Париж, Франция.

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване:

При геолокация IP адресът автоматично се анонимизира.

Срок на валидност на бисквитките: за продължителността на сесията (това се отнася само за бисквитки, които са зададени от този уеб сайт).

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД (легитимен интерес) 

2.4.12 Плъгини на социални мрежи

Цел/информация:

Плъгините на социални мрежи („плъгини“), например на Facebook, се използват на нашите уеб сайтове, по-специално бутонът „Споделяне“ или „Споделяне с приятели“ на Facebook, чийто уеб сайт facebook.com се управлява от Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ирландия. Плъгините обикновено са обозначени с логото на Facebook. 

От съображения за защита на данните, умишлено сме избрали да не използваме директни плъгини от социални мрежи на нашите уеб сайтове. Вместо това използваме решението Shariff. С помощта на Shariff можем да определяме сами кога и дали данните се предават на оператора на съответната социална мрежа. Поради тази причина няма автоматично предаване на данни към социални мрежи като Facebook след като посетите нашия уеб сайт. Данните ще се прехвърлят към социалните мрежи само ако щракнете активно върху съответния бутон на социалната мрежа. В такъв случай Вашият браузър стартира връзка със сървърите на съответната социална мрежа. С щракването върху съответния бутон (например „Предаване“, „Споделяне“ или „Споделяне с приятели“), Вие се съгласявате, че Вашият браузър ще създаде връзка към сървърите на съответната социална мрежа и ще предаде данни за използването на сайта към съответния оператор на социалната мрежа и обратно. Нямаме влияние върху естеството и обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи при такива случаи.

Доставчиците на социалната мрежа съхраняват събраните относно Вас данни като потребителски профили и ги използват за целите на реклама, пазарно проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на уеб сайта си. Такава оценка се извършва по-конкретно (включително и за потребители, които не са влезли в акаунтите си) за представянето на свързана с търсенето реклама и за да се информират други потребители на социалната мрежа относно Вашата активност на нашия уеб сайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като за целта е необходимо да се свържете със съответните доставчици на плъгина. С помощта на плъгините Ви даваме възможност да взаимодействате със социалните мрежи и с други потребители, за да можем да подобрим предлаганото от нас и да го направим по-интересно за Вас като потребител.

Получатели:

Основни доставчици на услуги:

 • Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ирландия

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване:

Изтриването е отговорност на основните доставчици на услуги.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД (съгласие)

2.4.13 Дейности с Floodlight / DV360

Цел/Информация:

Този уебсайт използва Floodlight Tag на DV360, за да измерва ефективността на нашите рекламни кампании, да ограничава честотата, с която ти се показва конкретна реклама, и да показва само реклами, които са подходящи за теб и твоите интереси. По-специално, информацията за рекламите, върху които кликваш, както и предишното ти потребителско поведение на уебсайтове на трети страни, се събира и съхранява. Google използва идентификатор на "бисквитка", за да записва кои реклами в кой браузър се показват и по този начин може да предотврати показването им повече от веднъж. Освен това Google може да използва идентификатори на "бисквитки", за да записва т.н. „реализации“, които са свързани със заявки за реклами. Такъв е случаят, например, когато потребител види реклама в Google и по-късно посети нашия уебсайт със същия браузър и купи нещо там. Бисквитките не съдържат никаква лична информация като имейл адреси, имена или адреси.

Поради използваните маркетингови инструменти, браузърът ти автоматично установява директна връзка със сървъра на Google. Чрез интегрирането на маркера Floodlight Google получава информацията, че е посетена съответната част от нашия уебсайт или си кликнал/а върху наша реклама.

Освен това, използваните маркери Floodlight ни позволяват да разберем дали извършваш определени действия на нашия уебсайт, след като си посетил/а някоя от нашите показани/видео реклами на друга платформа или си кликнал/а върху нея (проследяване на реализациите). Google използва тази "бисквитка", за да разбере съдържанието, с което си взаимодействал/а на нашите уебсайтове, за да ти изпраща целева реклама по-късно.  

Бисквитка/Инструменти: Тип C. Повече информация можеш да намериш в раздел "Бисквитки/Инструменти".

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Google Ireland Ltd, Ирландия.

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно член 46 от ОРЗД. За трети страни/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница. 

Срок на валидност на бисквитките:

до 180 дни след последното взаимодействие (това се отнася само за бисквитки, които са зададени от този уебсайт)

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.14 Видеоклипове в YouTube

Цел/Информация:

На нашия уебсайт сме интегрирали видеоклипове от YouTube, които се съхраняват на http://www.YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. Всички те са интегрирани в „режим за разширена защита на данните“, т.е. на YouTube не се предава информация за Вас като потребител, ако не щракнете върху видеоклиповете, за да ги гледате. Само когато гледате видеоклиповете, данните, посочени в следващия параграф, се прехвърлят към YouTube. Ние нямаме влияние върху този трансфер на данни.

Чрез възпроизвеждането на видеоклиповете YouTube получава информация, че сте посетили съответната подстраница на нашия уеб сайт, и може да постави допълнителни инструменти за маркетингови цели. Ако сте влезли в своя акаунт в Google, Вашата информация ще бъде директно свързана с Вашия профил.

Бисквитки/Инструменти: Тип С. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл. 46 от ОРЗД. За трети страни/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие:

Изтриването е отговорност на основните доставчици на услуги.

Можете да деактивирате този инструмент чрез Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница. 

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.15 Google Tag Manager

Цел/Информация:

Този уеб сайт използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява таговете на уебсайтове да се управляват през интерфейс. Google Tag Manager внедрява само тагове. Това означава, че не се използват бисквитки и не се съхраняват лични данни. Google Tag Manager активира други тагове, които от своя страна събират данни, ако това е необходимо. Въпреки това Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Ако е направена деактивация на ниво домейн или бисквитка, тя остава валидна за всички проследяващи тагове, дори те да са реализирани с Google Tag Manager.

Бисквитки/Инструменти: Тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Google Ireland Ltd, Ирландия.

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно член 46 от ОРЗД. За трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване:

Google Tag Manager не съхранява никакви лични данни.

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (легитимен интерес) 

2.4.16 Friendly Captcha

Цел/информация:

Този уеб сайт в определени случаи използва Friendly Captcha, за да попречи на автоматизирани програми/ботове да използват текстовите ни полета. Това помага да се поддържа сигурността на нашия уеб сайт и да се избегне получаването на нежелана поща от потребителите. Това е и в наш легитимен интерес, като съставлява също и изпълнение на наше законово задължение.

Повече информация: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Бисквитки/инструменти: тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услуги: Friendly Captcha GmbH, Германия.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/оттегляне на съгласие:

IP адресът ще бъде анонимизиран веднага след събирането.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „в“ от ОРЗД (когато обработването е необходимо за спазване на законово задължение)

Чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД (при обработване в съответствие с легитимния интерес, описан по-горе)

2.4.17 Contentsquare

Цел/Информация:

Този уебсайт използва Contentsquare, услуга за уеб анализ, базирана на бисквитки на Contentsquare GmbH („Contentsquare“). Contentsquare обработва потребителски IP-адреси за геолокация (ниво град), поставяне на нежелани посетители в черен списък и отстраняване на неизправности. Използваме Contentsquare, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. Можем да използваме получената статистика, за да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за Вас като потребител. Освен това получаваме информация за функционалността на нашия сайт (например за откриване на проблеми с навигацията).

Бисквитки/Инструменти: Тип Б. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услугата: Contentsquare GmbH, Германия. Общ преглед на политиката за сигурност и поверителност на Contentsquare може да намерите тук: https://contentsquare.com/privacy-center/

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно чл 46 от ОРЗД. За трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне:

Може да деактивирате инструмента тук през Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Максимален срок за съхранение на IP адрес: 3 дни.

Срок на валидност на бисквитката: до 13 месеца след последното взаимодействие (това се отнася само за бисквитки, които са зададени от този уебсайт)

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

2.4.18 LinkedIn Insight Tag

Цел/Информация:

Ние използваме LinkedIn Insight Tag на този уебсайт. LinkedIn Insight Tag събира метаданни като URL адрес, IP адрес, клеймо за време, характеристики на устройството и браузъра, за да създаде прозрения и отчети за кампаниите. Не можем да Ви идентифицираме чрез тези отчети. LinkedIn предоставя само отчети и сигнали (които не Ви идентифицират) относно аудиторията на уебсайта и ефективността на рекламите. Можете да контролирате използването на вашите лични данни за рекламни цели чрез настройките на Вашия акаунт в LinkedIn.

Допълнителна информация:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Бисквитки/Инструменти: Тип C. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/Инструменти“.

Получатели:

Основен доставчик на услугата: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Ирландия

Възможни са трансфери към трети страни. Като подходяща предпазна мярка са сключени стандартни договорни клаузи съгласно член 46 от ОРЗД. За трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решение относно адекватното ниво на защита, се прилага и решението относно адекватното ниво на защита. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2. 

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/Оттегляне на съгласие:

Може да деактивирате инструмента тук през Настройки на бисквитките. Настройките на бисквитки се намират в долната част на главната страница.

Срок на валидност на бисквитката: до 90 дни след последното взаимодействие (важи само за бисквитки, зададени от този уебсайт)

Правно основание:

Член 6, параграф 1 от ОРЗД (съгласие)

3. Предлагани допълнителни услуги (онлайн и офлайн)

В допълнение към онлайн използването на нашия уеб сайт, ние предлагаме различни други услуги, за които обработваме личните Ви данни и в офлайн контекст.

За разлика от 1.2, в някои случаи дружеството Beiersdorf е Администратор за услугите, предлагани по-долу, което вече Ви е съобщено като част от комуникацията. Следователно, ако се направи препратка към раздели от тази Политика за поверителност, например чрез връзка, и вече е посочен Администратор в долния колонтитул/подпис на имейл или карта за кампания, това лице е Администратор в съответствие с чл. 4, т. 7 от ОРЗД. 

3.1 Осъществяване на връзка/комуникация/взаимодействие

Цел/информация:

В случаите на комуникация и/или сътрудничество с нас, например посредством имейл или чрез формуляр за контакт на нашия уеб сайт, платформа за обмен на данни, било като потребител, участник в тестове, бизнес партньор, или клиент, данните, които споделяте (имейл адрес, име и телефонен номер или лични данни, предоставени по време на разговора), ще бъдат съхранявани и обработвани от нас, за да отговорим на Вашите въпроси, заявки или за целите на бизнес кореспонденция.

По отношение на сътрудничеството с нашите доставчици въведохме вътрешен процес на оценка, който е в наш легитимен интерес и има за цел да подобри бизнес отношенията чрез разработване на „план за действие“. По принцип обработваме само информация за дружеството, но за Вас като лице за контакт могат да се направят изводи, ако комуникацията с доставчиците е разгледана по отношение на времето за реакция, надеждността и прозрачността.

Може да Ви попитаме, когато се свържете с нас по телефона като потребител, дали телефонното обаждане може да бъде записано за осигуряване на качество и подходящо обучение. Ако дадете съгласието си за записа, ще обработим цялата информация, която споделите с нас по време на разговора (комуникационно съдържание, евентуално чувствителни (здравни) данни, както и Вашия телефонен номер и други лични данни).

Когато обработваме данни, получени в хода на комуникацията, имаме легитимен интерес да обработваме данните в съответствие със законовите изисквания, за вътрешно потвърждение или в съответствие с отправеното искане за комуникация.

За всички случаи на контакт/комуникация/сътрудничество отговорността е на администратора, посочен в точка 1.2 по-горе.

Предоставянето на вашите лични данни е необходимо за изпълнение на договора или ситуация, подобна на договор. Не сте длъжни да предоставяте вашите лични данни. Ако Вашите лични данни не бъдат предоставени, не можете да използвате описаната услуга.

Получатели и източници:

С оглед борбата с тероризма сме задължени по силата на закона да извършваме проверка в санкционни списъци. Следователно ние също обработваме Вашите данни, за да изпълним законовите изисквания за сравнение с тези списъци. Освен това обработваме Вашите данни в Beiersdorf Group с цел предотвратяване и разследване на престъпления и други нарушения, оценка и контрол на рисковете, за вътрешна комуникация и за съответните административни цели. Ако свързано с нас дружество съобщи, че има нужда да работи с Вас като доставчик, ще споделим опита си от работата с Вас с дъщерното дружество.

Ако сте бизнес партньор, ще сравним Вашите данни спрямо публикуваните списъци на доставчици, предоставящи подвеждаща информация (например списъци с подозрителни лица на Световната организация за интелектуална собственост и Bundesanzeiger Verlag GmbH), за да вземем информирано решение за потенциални плащания. Също така редовно проверяваме Вашата кредитоспособност в определени случаи (например при сключване на договори). Нашият легитимен интерес е минимизиране на финансовия риск. За целта си сътрудничим с кредитни агенции, от които получаваме необходимите данни. За тази цел предаваме Вашето име и данни за контакт на кредитните агенции.

Ако сте бизнес клиент или партньор, може да се наложи да прехвърлите личните си данни на потенциални купувачи като част от фирмена трансакция. В хода на надлежната проверка обикновено се обработват анонимизирани данни. Въпреки това може да се наложи в конкретни случаи да се обработват лични данни. Нашият легитимен интерес е да се осъществи фирмената трансакция.

Освен това прехвърляме данните на следните получатели:

 • доставчици на потребителски/клиентски услуги;
 • доставчик на платформи/хостинг услуги.

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. Допълнително обвързващи корпоративни правила са одобрени от доставчика на платформи/хостинг услуги. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/възражение:

Изтриваме данните, възникващи в този контекст, след като съхранението вече не е необходимо, освен ако не съществуват законови задължения за съхраняване или трябва да се спазват срокове на давност.

В случай на запитвания от страна на потребителите чрез нашия вътрешен инструмент за управление на потребителите, личните данни обикновено ще бъдат изтрити след една година, ако не важат други постановени по закон срокове за съхраняване. По изключение данните ще се съхраняват по-дълго, ако са необходими за установяването, упражняването или защитата срещу правни искове.

Записите на обажданията се съхраняват за максимум 90 дни.

Можете да възразите срещу тези процеси съгласно изискванията в раздел 4.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД във връзка с чл. 9, пар. 2 от ОРЗД (съгласие; цел – записи на телефонни обаждания)

Чл. 6, пар. 1, буква „б“ от ОРЗД (при обработване в контекста на сключване на договор или ситуация, подобна на сключване на договор) 

Чл. 6, пар. 1, буква „в“ от ОРЗД (когато обработването е необходимо за спазване на законово задължение)

Чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД (при обработване в съответствие с легитимния интерес, описан по-горе) 

3.2 Бюлетин

Цел/информация:

Бюлетинът съдържа новини, оферти и допълнителна информация за избраните марки на Beiersdorf. Като се абонирате за бюлетина, ще получавате персонализирана информация за продуктите, услугите или предложенията за участие в промоции, като например по имейл за конкурси или тестване на продуктите, в съответствие с даденото от Вас съгласие за всеки отделен случай.

При регистрация за бюлетина ще получите бюлетин, съобразен с Вашите потребности (ако бюлетинът е „персонализиран“, „индивидуализиран“ или „таргетиран“). Анализираме поведението Ви при покупки и щраквания на нашите уеб сайтове или в бюлетина, за да компилираме информацията, която е подходяща за Вас. 
В случай че този уеб сайт предлага програма за лоялни клиенти, този бюлетин е част от програмата за лоялни клиенти.

Получатели:

 • доставчик на платформи/хостинг услуги;
 • доставчик на потребителски услуги;
 • външни агенции за услуги за поддръжка на бюлетин.

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. Допълнително обвързващи корпоративни правила са одобрени от доставчика на платформи/хостинг услуги. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/оттегляне на съгласие:

Тези събрани данни се изтриват автоматично най-късно след 24 месеца, ако вече няма реакция към бюлетина, например не е отварян (бездействие). Ако вече не желаете да получавате бюлетина, можете да се отпишете по всяко време. Щракнете върху връзката, която се съдържа във всеки бюлетин – ще бъдете пренасочени към процеса за отказ от абонамент – или можете да ни изпратете отказа си по имейл.

Ако профилът Ви не е потвърден по време на така наречения процес на двойно потвърждаване, той ще бъде изтрит най-късно след 6 месеца.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД (съгласие)

3.3 Кампании (например томболи, тестване на продукти) 

Цел/информация:

Когато участвате в томболи или подобни кампании, ние използваме предоставената от Вас лична информация, за да проведем кампанията. Допълнителна информация за целите можете да намерите в съответните правила и условия на кампанията.

Предоставянето на вашите лични данни е необходимо за изпълнение на договора или ситуация, подобна на договор. Не сте длъжни да предоставяте вашите лични данни. Ако Вашите лични данни не бъдат предоставени, не можете да използвате описаната услуга.

Получатели:

 • доставчик на платформи/хостинг услуги;
 • доставчик на потребителски услуги;
 • доставчик на куриерски услуги (например за изпращане на мостри, цени);
 • външни агенции за съдействие при кампании;
 • доставчик на плащания (напр. кешбек).

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. Допълнително обвързващи корпоративни правила са одобрени от доставчика на платформи/хостинг услуги. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване:

Вашите данни ще бъдат изтрити след окончателното обработване на данните от кампанията (вижте правилата и условията за участие), освен ако това не противоречи на законовите задължения за съхранение или сроковете на давност.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „б“ от ОРЗД (при ситуация, подобна на сключване на договор)

3.4 Програма за лоялни клиенти

Цел/информация:

Целта на тази програма е персонализирано изживяване за Вас като регистриран член. Когато се регистрирате в програмата ни за лоялни клиенти (онлайн или офлайн), ще получите ексклузивно и персонализирано съдържание, като бюлетин, мостри на продукти или специални оферти, например по имейл, по пощата, чрез SMS или онлайн реклама в нашите собствени канали или в канали на трети страни, като например социални мрежи (например Facebook). За тази цел използваме предоставената от Вас информация за контакт (например имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер) и всяка информация за контакт, свързана с Вашите профили в социалните мрежи. Тази информация за контакт ще бъде съпоставена в хеширана форма с доставчиците на социални мрежи.

За да Ви предоставим подходящо индивидуализирано изживяване – т.е. в точното време, чрез правилния канал, със съдържанието, което е подходящо за Вас, и с правилното персонализирано съобщение – ние свързваме Вашите данни и ги обогатяваме с допълнителна информация, например с географски данни и профили от всички точки за контакт, включително уеб сайтове и канали в социалните мрежи.

За тази цел оценяваме и Вашето (предходно) щракване, отваряне на имейл, поведение при покупка и сърфиране в нашия и в други уеб сайтове/приложения, сайтове на социални мрежи (например в контекста на поставени реклами) или в бюлетина, за да Ви предоставяме съдържание, което е от значение за Вас. Можем да извлечем информация и за състоянието на Вашата активност и автоматично да изтрием акаунта Ви в случай на бездействие (вижте по-долу). Освен това използваме тези данни, за да се свържем с Вас индивидуално, като вземем предвид вече започнатите или завършени трансакции за покупка. Затова създаваме потребителски профил за компилиране на персонализирано съдържание.

В допълнение могат да се събират и чувствителни данни като здравни данни (за алергии или кожни заболявания). Обработваме ги само ако сте се съгласили за това.

И накрая – използваме Вашата информация и за да анализираме и подобряваме ефективността на нашите услуги. Следователно Вашите данни ще се съхраняват и използват за целите на анализа на пазара и продуктовата информация. Това включва и информация, която предоставяте в контекста на кампании/действия.

Получатели:

 • доставчик на платформи/хостинг услуги;
 • доставчик на потребителски услуги;
 • доставчик на куриерски услуги (например за изпращане на мостри);
 • външни агенции за съдействие при кампании.
 • Канали в социалните медии
 • Доставчици на онлайн маркетинг, както е описано в секция 2. Бисквитки/ Инструменти“

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. Допълнително обвързващи корпоративни правила са одобрени от доставчика на платформи/хостинг услуги. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/оттегляне на съгласие/възражение:

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом изтриете акаунта/профила си, освен ако това не противоречи на законови задължения за съхранение или срокове на давност. За да изтриете данните си, влезте в акаунта си и използвайте съответната функция за изтриване или ни изпратете заявка за оттегляне на обработването на данни по имейл. Можете също така да възразите срещу отделни методи за контакт във Вашия акаунт/профил, като дезактивирате избрания метод за контакт. Като алтернатива можете да поискате това и чрез формуляра за контакт. Автоматично изтриваме Вашите лични данни най-късно след 24 месеца бездействие.

Ако профилът Ви не е потвърден по време на така наречения процес на двойно потвърждаване, той ще бъде изтрит най-късно след 6 месеца.

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД (легитимен интерес; цел – анализ и подобряване на ефективността на нашите услуги и комбиниране на профила с данни в наш легитимен интерес).

Чл. 6, пар. 1, буква „а“, чл. 9, пар. 2 от ОРЗД (съгласие за участие в програма за лоялни клиенти)

3.5 Изпращане на писма по пощата

Цел/информация:

В ролята си на избрани клиенти, бизнес партньори, потребители или избрани участници в тест, Вие може да получавате персонална продуктова информация, оферти, новини и мостри на продукти от нас по пощата (писма).

Това е специална форма на директен маркетинг, чрез която, водени от нашия легитимен интерес и в подкрепа на лоялността, предоставяме ексклузивна информация на гореспоменатите лица.

Получатели:

 • доставчик на платформи/хостинг услуги;
 • доставчик на комуникационни услуги;
 • доставчик на куриерски услуги.

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. Допълнително обвързващи корпоративни правила са одобрени от доставчика на платформи/хостинг услуги. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4.

Изтриване/възражение:

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом се откажете от абонамента, освен ако не съществуват законови задължения за тяхното съхранение или трябва да се спазват определени давностни срокове. Можете да се отпишете от абонамента или да възразите срещу получаването на допълнителни пощенски съобщения, както е посочено в писмото или в раздела за възражение по-долу. Освен това изтриваме автоматично личните Ви данни най-късно след 24 месеца бездействие (например, когато не използвате изпратените купони).

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД (легитимен интерес)

3.6 Анкети

Цел/информация:

Когато участвате в анкети или подобни кампании, ние обработваме личната информация за целта, описана в съгласието. Събраните данни обхващат въпроси относно предвидената цел на анкетата или подобна кампания, както и допълнителна социално-демографска информация за Вас. Можете да участвате в анкетата, без да се идентифицирате, освен ако това не е било част от съгласието.

За някои анкети е необходимо технически да се гарантира, че не е възможно двойно участие или повторно участие. Това може да стане например чрез използване на индивидуализирани връзки или бисквитки.

Използвани бисквитки: тип A. Повече информация можете да намерите в раздела „Бисквитки/инструменти“.

Получатели:

 • доставчик на платформи/хостинг услуги;
 • доставчик на услуги по управление на потребителите;
 • външни агенции за услуги за провеждане на анкети.

Възможни са прехвърляния към трети държави. Предвидили сме необходимите подходящи гаранции, като сключваме стандартни договорни клаузи с тези доставчици съгласно чл. 46 от ОРЗД. Решението за адекватност важи и за трети държави/дружества, които попадат в обхвата на решението за адекватност. Допълнително обвързващи корпоративни правила са одобрени от доставчика на платформи/хостинг услуги. За повече информация (като например копие от гаранциите), можете да се свържете с нас, както е посочено в 1.2.

Информация за други получатели е налична в общия раздел за получатели 1.4

Изтриване:

Вашите данни ще бъдат изтрити след окончателната обработка на анкетата или подобна кампания (вижте правилата и условията за участие), освен ако това не противоречи на законовите задължения за съхранение или сроковете на давност. Обикновено данните се изтриват след две години.

Срок на валидност на бисквитките: до 180 дни (това важи само за бисквитки, които са зададени от този уеб сайт).

Правно основание:

Чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД (съгласие)

3.7 Декларация за поверителност за кандидатите (набиране на персонал)

За повече информация относно процеса на кандидатстване посетете нашата специална Декларация за поверителност за кандидатите (набиране на персонал) на нашия корпоративен уеб сайт на Beiersdorf.

4. Право на възражение или оттегляне на съгласието за обработване на личните данни

Ако сте дали съгласието си (чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД) за обработване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време. Такова оттегляне оказва влияние върху разрешението за обработване на личните Ви данни, след като сме били уведомени за него.

Ако основаваме обработването на Вашите лични данни на съобразяването на легитимните ни интереси (чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД), можете да възразите срещу обработването. Такъв е случаят, ако обработването не е необходимо за изпълнение на договор с Вас, който е описан от нас в описанието на функциите/услугите. При упражняване на такова възражение Ви молим да обясните причините, поради които не трябва да обработваме Вашите лични данни, както сме го правили. В случай на обосновано възражение, ще проучим ситуацията и или ще спрем обработването на лични данни, или ще коригираме обработването, или ще Ви посочим основателни причини за запазване на положението, на базата на които ще продължим обработването на данните.

Разбира се, можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на реклама и анализ на данни. Можете да ни информирате за Вашето възражение на посочените по-горе данни за контакт с Администратора.

Контактни данни за връзка с надзорния орган в областта на защитата на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02/915-35-55

Факс: 02/915-35-25

Имейл: kzld@cpdp.bg

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на КЗЛД.